ลาโรช-โพเซย์สัมมนาเรื่อง “ริ้วรอย…ปัญหาที่ป้องกันและแก้ไขได้”

ลา โรช-โพเซย์ จับมือกับ สถาบันโรคผิวหนัง จัดสัมนาเรื่อง …