ลาโรช-โพเซย์สัมมนาเรื่อง “ริ้วรอย…ปัญหาที่ป้องกันและแก้ไขได้”

ลา โรช-โพเซย์ จับมือกับ สถาบันโรคผิวหนัง จัดสัมนาเรื่อง …

อันตรายจากแสงแดดที่มากกว่ารังสี UV แสงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลก

ประกอบด้วยคลื่นพลังงานแม่เหล็กหลากหลายความยาวคลื่นด้วยก …