สนับสนุนให้ประชาชนทำประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ โดยเจ้าของรถจะได้รับส่วนลดเบี้ย ประกันภัยรถยนต์

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ …