home Uncategorized ซิกน่า ประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มธุรกิจซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ระดมอาสาสมัครพนักงานซิกน่าจากทั่วโลกสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ จ.ระยอง พร้อมเปิดตัวชุมชนซิกน่ามอบบ้านรวม 6 หลัง

ซิกน่า ประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มธุรกิจซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ระดมอาสาสมัครพนักงานซิกน่าจากทั่วโลกสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ จ.ระยอง พร้อมเปิดตัวชุมชนซิกน่ามอบบ้านรวม 6 หลัง

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและช่องทางการตลาดทางตรงในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซิกน่า ผู้นำด้านประกันสุขภาพระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกับกลุ่มธุรกิจซิกน่า (Cigna Global Individual Health Life & Accident (GI HL&A)) ต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ภายใต้แนวคิดหลักของกลุ่มซิกน่าทั่วโลก ที่ว่า “เติมเต็มความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ : จัดหาน้ำสะอาด – สร้างที่พักที่ปลอดภัย – สร้างชุมชนที่ยั่งยืน” (Basic Essentials : Clean Water – Safe Shelter – Sustainable Community) จัดโครงการ “2013 Cigna CSR Thailand HFH Recognition Build” ระดมพนักงานอาสาสมัครของซิกน่าจาก 9 ประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟิคและยุโรปที่มีธุรกิจของซิกน่าอยู่ มาร่วมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพิ่มเติมอีก จำนวน 4 หลัง จากเดิมที่ซิกน่า ประเทศไทย สร้างไว้แล้วจำนวน 2 หลัง พร้อมเปิดตัวชุมชนซิกน่าอย่างเป็นทางการ
โครงการ 2013 Cigna CSR Thailand HFH Recognition Build เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจซิกน่า (Cigna Global Individual Health Life & Accident (GI HL&A)) เพื่อให้สอดคล้องกับและรองรับแนวคิดวัน Cigna Day ที่พนักงานซิกน่าทุกประเทศทั่วโลกได้จัดกิจกรรมระดมทุนไปสมทบเข้ากับกองทุนของบริษัทฯ ร่วมกันเพื่อมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับภูมิภาคและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในวงกว้าง และเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างบ้านในบริเวณใกล้เคียงกับการสร้างบ้านของซิกน่า ประเทศไทย ที่มีการพาอาสาสมัคร ที่มีทั้งพนักงาน ลูกค้า บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พรีเซ็นเตอร์ของซิกน่าโดยส่งมอบบ้านจำนวน 2 หลังไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบรับของกิจกรรมในครั้งนั้นดีมาก อาสาสมัครทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆคืนให้กับสังคม และด้วยซิกน่าเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างที่พักปลอดภัย – สร้างชุมชนที่ยั่งยืน ตามแนวคิดหลักของซิกน่า รวมทั้งตระหนักดีว่า การที่ครอบครัวหนึ่งได้มีโอกาสอยู่อาศัยในบ้านที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองแล้ว จะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น รวมทั้งรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวมากขึ้นอย่างแท้จริง กลุ่มธุรกิจซิกน่าจึงเลือกที่จะมาสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 หลัง ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2556 โดยร่วมกับซิกน่า ประเทศไทย และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) พร้อมเปิดตัวชุมชนซิกน่าจำนวนทั้งหมด 6 หลังในชุมชนสำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ตามที่ซิกน่าประเทศไทยได้มีการสร้างบ้านไปแล้ว 2 หลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 รวมกับบ้านที่สร้างเพิ่มเติมอีก 4 หลังในรอบนี้ ด้วยบรรยากาศซาบซึ้งเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ และซิกน่า ประเทศไทยก็ยังคงเดินหน้าในการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องต่อไปในปี 2556 นี้ด้วย
กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ กลุ่มธุรกิจซิกน่าได้ระดมอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานซิกน่าจาก 9 ประเทศ ในแถบเอเชีย-แปซิฟิคและยุโรปที่มีธุรกิจของซิกน่าอยู่ ได้แก่ นิวซีแลนด์ อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไต้หวัน ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และ ไทย รวมทั้งสิ้น 47 คน เดินทางมาเป็นอาสาสมัครช่วยลงแรงในการสร้างบ้านในครั้งนี้ รวมระยะเวลา 4 วันเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงปรัชญาของกิจกรรมเพื่อสังคมที่พนักงานจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งอาสาสมัครทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความสุขใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้ โดยบ้านที่สร้างจำนวน 4 หลังในครั้งนี้ได้มอบให้แก่ครอบครัวของ นายสมพงษ์ สีหะวงษ์ นายฤทธิ์ ดวงพล นางดวงแข ประสพสุข และน.ส.นารี ประสพสุข ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของมูลนิธิฯ ซึ่งทั้ง 4 ครอบครัวยังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ทั้งนี้ตัวบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียวที่เรียบง่าย แต่พร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอยที่จำเป็นสำหรับครอบครัวหนึ่งครอบครัว ซิกน่ารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้ครอบครัวในสังคมไทยมีสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมั่นคงในชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พรีเซ็นเตอร์ซิกน่า ประกันภัย ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ด้วยตัวเอง แต่ด้วยความผูกผันที่เคยไปร่วมสร้างบ้านกับซิกน่าเมื่อปีที่แล้ว ก็ยังร่วมส่งใจฝากของขวัญสุดพิเศษ นาฬิกาติดผนัง พร้อมเซ็นลายเซ็น เพื่อเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 4 ครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มสุดๆ ให้แก่เจ้าของบ้านและชุมชนสำนักท้อนเป็นอย่างมาก

หลังจากอ่านข่าวประชาสัมพันธ์กันแล้ว หากใคร สนใจ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาหารคลีน คือ มีคำตอบให้คุณ  พร้อมวิธี  เต้นซุมบ้า และ มี การ ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต ให้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *