ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

[wpum_restrict_logged_in]

เรียนรู้กฎ และขั้นตอนการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากคู่มือด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ Dashboard


กฎการฝากข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ presstoday.news เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ซึ่งผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่เว็บไซต์เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งกล่าวล่วงหน้า ทาง presstoday จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นอันเนื่องมากจากข้อมูล และเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนั้นได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ presstoday

การใช้งาน

1. ผู้ใช้บริการต้องลงข่าวประชาสัมพันธ์เป็นความจริง มีแหล่งที่มาขัดเจน พิสูจน์ได้ ถูกต้อง ครบถ้วนเท่านั้น

2. ห้ามลงข่าวที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม กฎหมาย ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความแตกแยกรวมถึงข้อความอันเป็นเท็จ หรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

3. ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่า มีการผิดกฎ กติกา หรือฝ่าฝืน ละเมิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี presstoday ขอสงวนสิทธิ์ทำการลบประกาศทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ทั้งนี้หากพบว่าข้อความเนื้อหาประชาสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ บุคคลอื่นบุคคลใด ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของประกาศนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

5. ห้ามลงข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมทุกชนิด สินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่ อย. ห้ามจำหน่าย ยาและอาหารเสริม ที่ไม่เลขอย.กำกับ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ไม่มีใบอนุญาต การซื้อ-ขายบริการทางเพศ หรือสื่อยั่วยุ โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการทำงานผ่าน internet ทุกชนิด

6. เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานบริการนี้จะใช้บังคับและตีความกฎหมายไทย จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

เนื้อหาที่ไม่รับลงข่าวประชาสัมพันธ์

1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. การพนัน และสิ่งผิดกฏหมายและจริยธรรม

3. ยา และ อาหารเสริมต่างๆ ที่ไม่มี อย.และเอกสารประกอบอย่างชัดเจน

4. ครีม เครื่องสำอางคอสเมติกต่างๆ (ที่ยากต่อการตรวจสอบ)

5. ข่าวการเมือง

6. ข่าวซุบซิบดารา


ขั้นตอนการฝากข่าวประชาสัมพันธ์

1. หลังจากทำการ Log in แล้ว แถบเครื่องมือสีดำ จะปรากฎด้านบนสุดของเว็บไซต์ ให้กำการคลิกปุ่ม “สร้างใหม่” หรือคลิก “เรื่อง” เพื่อ ดูข่าวต่างๆ ที่เคยฝาก ดังรูป 1.1

สร้างข่าวประชาสัมพันธ์

รูป 1.1 ขั้นตอนที่ 1 การฝากข่าวประชาสัมพันธ์

2. ใส่รายละเอียดต่างๆของข่าว ดังรูปที่ 2.1

หน้าโพสข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
รูปที่ 2.1 หน้าโพสข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่

3. สามารถดู โพสข่าว ที่เคยประชาสัมพันธ์ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “เรื่องราวทั้งหมด”

เรื่องราวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รูปที่ 3.1 เรื่องราวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

4. สำหรับข่าวที่เคยเขียน หรือ ฝากประชาสัมพันธ์ไปแล้ว สามารถแก้ไขหรือลบได้ โดยกด Checkbox ด้านหน้าหัวข่าว หลังจากนั้น Menu จัดการโพส ต่างๆ จะปรากฎ ดังรูปที่ 4.1

จัดการข่าวประชาสัมพันธ์

รูปที่ 4.1 การจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์

 

*** โปรดศึกษา เงื่อนไขการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเผยแพร่นะคะ

 

[/wpum_restrict_logged_in]

The harsh look at this southwest sun can wreak havoc on a wood deck