ครั้งแรกในประเทศไทยกับผลิตภัณฑ์ใหม่จาก เมย์เบลลีน พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการ LINE Chat เท่านั้น

เมย์เบลลีน ได้เริ่มปรับกลยุทธ์การปล่อยผลิตภัณฑ์เมย์เบลล …