ทางเลือกในการชำระเงินของประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่มีอยู่เป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่

คุณทั้งหลายที่เป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่ต่างก็ต้องเลือกทำ ปร …