home พลังงาน กัลฟ์ จับมือธนาคารพัฒนาเอเชีย ลงทุนโครงการไฟฟ้าชีวมวลในภาคใต้

กัลฟ์ จับมือธนาคารพัฒนาเอเชีย ลงทุนโครงการไฟฟ้าชีวมวลในภาคใต้

กัลฟ์ จับมือธนาคารพัฒนาเอเชีย ลงทุนโครงการไฟฟ้าชีวมวลในภาคใต้

เนื่องด้วยการบริโภคพลังงานของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวระหว่างช่วงปี 2558-2582 ทำให้ประเทศต้องวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานพลังงานดังกล่าว รัฐบาลจึงได้วางแผนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเพื่อการบริโภคพลังงานในประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งหนึ่งในพลังงานทดแทนที่ภาครัฐให้ความสำคัญก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล โดยสำหรับพลังงานชีวมวลนั้น คาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จากกำลังการผลิต 2,943 เมกะวัตต์ในปัจจุบัน เพิ่มเป็น 5,570 ในปี 2582 บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท Gulf โดยคุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำภาคเอกชนของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 11,125 เมกะวัตต์ ได้จับมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ทำข้อตกลงสัญญาทางการเงิน วงเงินกู้มูลค่าสูงสุด 1,190 ล้านบาทหรือ 35 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนในโครงการพลังงานชีวมวลทางภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเป็นการดำเนินการตอบสนองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

นายไมเคิล แบโรล ผู้อำนวยการสำนักการสำนักการภาคเอกชนของเอดีบี กล่าวว่า โครงการเงินกู้ดังกล่าวเป็นโครงการเงินกู้ที่มีระยะเวลาทั้งสิ้น 18 ปี ซึ่งเอดีบี มีความเชื่อมั่นใน บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน โดยคุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี ในระยะยาว รวมถึงโครงการนี้ยังสอดรับกับนโยบายพลังงานแบบผสมที่หลากหลายของไทย ที่จะช่วยให้ประเทศสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาได้ นอกจากนี้ โครงการเงินกู้ดังกล่าวยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกใหกับธนาคารและบริษัทอื่น ๆ ให้หันมาพิจารณาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาน้อยกว่าพื้นที่อื่น ๆ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ Gulf ได้เงินลงทุนจากเอดีบีในครั้งนี้ ตั้งอยู่ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยจะเป็นการผันส่วนของต้นยางพาราที่เหลือมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนที่กำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการนี้จะได้รับมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลจากภาครัฐเป็นจำนวนเงิน 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และได้รับเงินสนับสนุนจากมาตราการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก 1.0 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี สำหรับการ

สำหรับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือเอดีบี เป็นธนาคารที่ได้มีนโยบายในการอุทิศตนเพื่อช่วยลดปัญหาความยากจนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และการเติบโตแบบยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2509 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *