home คอนโด พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดงานสัมนา พรบ. อาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดงานสัมนา พรบ. อาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดงานสัมนา พรบ. อาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

หลังจากที่พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   ผู้นำด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของไทย โดยนางสาวพรรณวดี โพธิหน่อทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย) ได้จัดงานสัมนา “พรบ. อาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551” เพื่อ   ให้ความรู้แก่กรรมการบริหารอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และผู้จัดการอาคารทุกอาคาร ที่ พลัส และทัช รับบริหารจัดการอยู่

 

ในงานสัมนานี้ ทางพลัสฯ ได้เชิญนายชูศักดิ์  ศรีอนุชิต  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจัดสรรที่ดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยบนเวทีสัมมนานั้นได้เน้น ไปที่เนื้อหาใจความของ พรบ. อาคารชุด ที่ถูกปรับปรุงจากฉบับที่ผ่านมา ซึ่งเน้นให้ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมเดียวกัน (หรือเจ้าของร่วม) ได้รับประโยชน์สูงสุด และยังผลไปถึงการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการด้านนิติบุคคล หรือ ผู้จัดการอาคาร ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกฎของ    การอยู่ร่วมกันด้วย

 

นางสาวพรรณวดี  โพธิหน่อทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ   อยู่อาศัย) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เผยถึงการจัดสัมนาในครั้งนี้ว่า “ธุรกิจด้านการบริหารจัดการอาคาร เป็นงานที่ต้องทำร่วมกับคนหมู่มาก ซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของร่วมของอาคาร / คอนโดมิเนียมนั้นๆ ดังนั้น การจัดการที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การที่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนออกมา จะทำให้หลักการอยู่ร่วมกันมีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางทีมผู้บริหารเห็นว่าพนักงานควรต้องมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ที่มีการปรับเนื้อหาไปจากเดิม เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้นอกจากบริษัทฯ จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของ พรบ.ใหม่แล้ว บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการอาคารที่แท้จริงนั้น นอกจากการปฏิบัติตามข้อบังคับแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าของร่วม กรรมการบริหาร ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุด ที่จะทำให้การพักอาศัยร่วมกันในอาคารเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบสุข อาคารอยู่ในสภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน พลัสและบริษัทในเครือมีคอนโดมิเนียมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการถึง 137 โครงการ การอบรม  ในครั้งนี้ พลัสเน้นให้ผู้จัดการนิติบุคคลของทุกโครงการ รวมถึงผู้จัดการพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงเจ้าของร่วมที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมทุกโครงการต้องรับทราบข้อมูลในพระราชบัญญัติใหม่นี้ด้วย เพราะเป็นประโยชน์ร่วมกัน และจะมีการฝึกอบรมโดยให้ฝ่ายกฎหมายของเรามาเป็นผู้ให้ความรู้”

คอนโด พระราม 9คอนโด ติด รถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *