home คอนโด พลัส พร็อพเพอร์ตี้ แนะเจ้าของอาคารเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน จัดทำค่ากลางเปรียบเทียบ

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ แนะเจ้าของอาคารเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน จัดทำค่ากลางเปรียบเทียบ

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ แนะเจ้าของอาคารเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน จัดทำค่ากลางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายบริหารอาคารให้เจ้าของตึกเป็นข้อมูลอ้างอิง

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร จับทิศทางธุรกิจบริหารจัดการอาคาร เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน เหตุอาคารเก่าอายุเกิน 20 ปีในกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงหลายด้าน พร้อมทำ Benchmarking ค่าเฉลี่ยกลางของค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรอาคารให้เจ้าของอาคารใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำงาน ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในงานสัมมนา Facility Management Thailand วันที่ 11-12 กันยายน นี้

นายชาญ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Mr. Chan Sirirat, Assistant Managing Director, Plus Property Company Limited) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า การเติบโตของธุรกิจอสังหาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้งานด้านบริหารจัดการอาคารขยายตัวสูงขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ศึกษาการบริหารทรัพยากรกายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าธุรกิจดังกล่าวในเขตกรุงเทพฯ ใน 4 กลุ่มสำคัญ (อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และโรงพยาบาล) มีขนาดเศรษฐกิจถึงประมาณ 2 หมื่นล้านบาท บางส่วนเจ้าของอาคารดำเนินการบริหารเอง อย่างไรก็ตามเจ้าของอาคารส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาระงานด้านนี้จำเป็นจะต้องมีมืออาชีพมาดูแลเพื่อรักษามูลค่าของอาคาร และจากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วม เหตุแผ่นดินไหว และไฟฟ้าในอาคารสำนักงานดับ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจากอาคารมีโครงสร้างและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมถึงความปลอดภัย เช่น ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย หลายครั้งเมื่อเกิดไฟไหม้ แม้จะมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยแต่พบว่าระบบกลับไม่ทำงาน การอพยพคนในอาคารกรณีเกิดเหตุที่เป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่ดูแลงานด้านบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น ซึ่งจากการสำรวจตลาดอาคารในกรุงเทพฯ ของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พบว่ามีจำนวนมากกว่า 3,000 อาคาร (อาคารเกินสูง 7 ชั้น) แบ่งเป็นอาคารใหม่อายุต่ำกว่า 10 ปี มีไม่ถึง 1,000 อาคาร (33.33%) และอาคารส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ มีอายุราว 20 ปี ซึ่งอาคารเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลบริหารจัดการอาคารอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ หรือเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้ เป็นต้น

“หากพิจารณาในส่วนของค่าใช้จ่ายการบริหารทรัพยากรอาคารนั้น พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการบริหารทรัพยากรกายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทำการสำรวจอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ (อาคารชั้นนำเกรด A สูง 20 ชั้นขึ้นไป อายุราว 20 ปี สภาพอาคารได้รับการดูแลเป็นอย่างดี) เพื่อจัดทำ Benchmarking ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรอาคาร พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 108 บาท/ตร.ม./เดือน โดยค่าใช้จ่ายในกลุ่มสาธารณูปโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายอื่นๆของอาคารจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสลับคงที่ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช่จ่ายที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (การเปลี่ยนทดแทนระบบต่างๆ ภายในอาคาร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมตามอายุการใช้งาน) ซึ่งมีการวางแผนด้านงบประมาณเพื่อการลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุของอาคาร โดยเจ้าของอาคารสามารถนำไปประกอบการวางแผนการการจัดทำงบประมาณประจำปีได้”
ในภาพรวม คาดว่าตลาดอาคารสำนักงานยังเติบโตได้ในระดับดี อุปสงค์ในรอบนี้ยังเติมเต็มพื้นที่ปล่อยเช่าได้ในระดับสูง ปัจจุบันเริ่มพบระดับราคาค่าเช่าปรับตัวสูงขึ้นมากอาจเป็นผลจากการปรับปรุงพื้นที่เช่าและปรับตัวรองรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากปี 2558 จะเกิดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

“เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาใหญ่ของประเทศเรื่อง Facility Management Thailand 2014 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการทั้งในและต่างประเทศมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการอาคารซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทั่วโลกให้ความสนใจ งานสัมมนาจะจัดขึ้นวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ซึ่งเจ้าของอาคารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารสำนักงานไม่ควรพลาด” นายชาญ กล่าว

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนในการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 145 โครงการ รวมพื้นที่ราว 6 ล้านตารางเมตร

คอนโด อ่อนนุชคอนโด พร้อม อยู่คอนโด พร้อมพงษ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *