home พลังงาน กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ (Gulf) เร่งสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ (Gulf) เร่งสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

จากสถิติที่ผ่านมาเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดของผู้บริโภคทำให้การผลิตไฟฟ้าต้องเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มจำนวน โรงไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการ  กระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เพื่อวางแผนการสร้างความมั่นคงและขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอ การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว สร้างความมั่นคงและขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอ

 

โดยความคืบหน้าของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP กำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุง โดยสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)จัดทำค่าพยากรณ์ไฟฟ้า (load forecast) และจะนำปัจจัยด้านการขยายตัวของพลังงานแสงอาทิตย์  โซล่าเซลล์ที่ติดบนหลังคาบ้าน หรือโซลาร์รูฟท็อป เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบปกติ โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการซื้อ-ขายไฟฟ้าเพิ่มจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี รวมถึงการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และความต้องการใช้ไฟฟ้าในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มาส่งผลต่อการวางแผนปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ซึ่งถูกนำเสนอโดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

เนื่องจากแผนการพัฒนาการผลิตการไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP เพื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นและเพื่อวางแผนความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยทางแผนได้ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Gulf อยู่ระหว่างเดินหน้าพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้า ไอพีพี ขนาดกำลังการผลิต 5,000 เมกะวัตต์ที่จะเป็น กำลังการผลิตใหม่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP (Power Development Plan 2558-2579) ข่าวดีก็คือ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ มีความพร้อมที่จะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่ระบบตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาที่ให้ไว้กับทางรัฐบาล นั่นหมายความว่า เราจะมีผู้ผลิตไฟฟ้ามาเสริมศักยภาพด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย

สำหรับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปลายปี 2560 มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนสำหรับใช้ลงทุนและเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทในเครือกัลฟ์ และรองรับผลการขยายกิจการของบริษัทในอนาคตอยู่ภายใต้การบริหารงานของคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี

 

ในอนาคต Gulf มีแผนที่จะขยายโรงไฟฟ้าในประเทศ โดยมีเป้าหมายจะขยายกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 6,353 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการเป็นเจ้าของ 4,365 เมกะวัตต์ในปี 2567 ซึ่งเพิ่มเติมจากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 7 โครงการ มีกำลังผลิตรวม 4,772 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการเป็นเจ้าของอยู่ที่ 1,963.5 เมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) มีโรงไฟฟ้าทั้งที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานแสงอาทิตย์มีโรงไฟฟ้ารวม 28 โครงการ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 11,125 เมกะวัตต์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *