home พลังงาน กัลฟ์วางแผนระยะยาวเตรียมเข้าจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมขยายการลงทุนก๊าซธรรมชาติ

กัลฟ์วางแผนระยะยาวเตรียมเข้าจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมขยายการลงทุนก๊าซธรรมชาติ

 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ หรือกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้ดำเนินกิจการในลักษณะของการประกอบธุรกิจในรูปแบบของ Holding Company เข้าบริหารงานในโครงการ โรงไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท กัลฟ์ ยังดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ วางกลยุทธ์ ดูแลเงินทุน บริหารต้นทุน ไปจนถึงการบริหารจัดการหลังจากที่โครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วโดยใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แผนการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

               ปัจจุบัน กัลฟ์ มีโครงการ โรงไฟฟ้า ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 17 โครงการ สำหรับการวางแผนจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ กัลฟ์ ได้วางแผนระยะยาวไว้จนถึงปี 2567 โดยมีแผนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

ปี 2561 มีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า 480 เมกกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 4 โครงการ
ปี 2562 มีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า 480 เมกกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มอีก 4 โครงการ
ปี 2562 มีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า 25 เมกกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อีก 2 โครงการ
ปี 2564-2567 กัลฟ์จะมีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติ ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์รวมทั้งหมด 5,000 เมกะวัตต์

ลูกค้าของกลุ่มกัลฟ์

               ปัจจุบัน กัลฟ์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก ซึ่งปัจจุบัน กัลฟ์มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งไม่รวมกับแผนการผลิตในอนาคตทั้งหมด 11,125.6 เมกะวัตต์

ขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติ

               ในปี 2561 กัลฟ์ มีแผนขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มโดยได้เตรียมศึกษาการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาและโอมาน และได้เตรียมความพร้อมที่จะทำการเซ็นสัญญาเงินกู้ในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เฟสแรกมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 3 ของปี 2561 นี้

การลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่กัลฟ์ขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติไปยังต่างประเทศ เนื่องจากกัลฟ์ได้มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามไปแล้วจำนวน 40 เมกะวัตต์ เนื่องจากกัลฟ์มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพลังงานที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ด้วยการผลิตพลังงานที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานอันสูงสุด

นอกจากการผลิต พลังงานไฟฟ้า แล้ว โครงการโรงไฟฟ้าบางแห่งของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ยังได้ผลิตไอน้ำและน้ำเย็นจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนยังได้มีการประเมินการลงทุนในแหล่งพลังงานอนาคต อย่างเช่น เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *