home แม่และเด็ก ความสำคัญของการ ตั้งชื่อลูก

ความสำคัญของการ ตั้งชื่อลูก

ความสำคัญของการ ตั้งชื่อลูก

เมื่อมีทารกแรกเกิดได้ถือกำเนิดขึ้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งซึ่งนอกจากจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเด็กแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ ก็คือ ชื่อของลูกรัก นั่นเอง ซึ่งการ ตั้งชื่อลูก มักตั้งชื่อด้วยความไพเราะเพราะพริ้ง เป็นหลัก เพื่อให้เกิดความประทับใจทั้งเจ้าของชื่อและผู้ที่ได้ยินชื่อ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการตั้งชื่อเพื่อให้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย โดยอาศัยตำราการตั้งชื่อ ซึ่งมีทั้งตำราที่เกี่ยวกับการ ตั้งชื่อมงคล หรือ ตำรา ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ตลอดจนการ ตั้งชื่อตามวันเกิด โดยผู้ใหญ่ที่ผู้ปกครองหรือผู้ที่เป็นพ่อแม่เคารพนับถือตั้งชื่อให้อีกด้วย เพื่อให้เกิดศิริมงคลกับเด็ก ทั้งยังทำให้ลูกน้อยเจริญขึ้นไปเป็นพลเมืองที่ดี

การตั้งชื่อนั้นควรตั้งชื่อให้มีความหมายที่ดีและมีความถูกต้องตามอักขระวิธีภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยมาเนิ่นนาน ดังนั้นการใช้ภาษาไทยควรเป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งการตั้งชื่อของไทยนั้น มีความเชื่อว่า การ ตั้งชื่อมงคล จะช่วยส่งเสริมและสร้างความสุขให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี ในการตั้งชื่อตามความเชื่อของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานนั้นมีหลักในการตั้งชื่อลูก ดังนี้

  1. ควรตั้งชื่อให้มีความถูกต้องตามหลักภาษาไทย
  2. ควรใช้หลักความเชื่อตามสมควร เช่น เด็กเกิดวันไหน เพศชายหรือเพศหญิง เป็นต้น
  3. ควรตั้งชื่อให้มีความไพเราะ
  4. มีความมั่นใจในตนเองและให้ความสำคัญกับชื่อของตน ชื่อดีหรือไม่ ไม่ได้เป็นตัวตัดสินการดำเนินชีวิต เพราะการกระทำต่างหากที่สำคัญ

เหล่านี้นับเป็นหลักเบื้องต้นในการ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เพื่อให้ทารกได้เป็นประชากรไทยโดยสมบูรณ์นั่นเอง เพราะชื่อเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละคนอย่างง่ายดาย ทั้งยังทำให้การตั้งชื่อ เป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒธรรมอันดีงามของไทยด้วยภาษาไทยของเราให้มีความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ อีกประการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นก็คือ การใช้ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อตามความเชื่อ ในเรื่องของตัวเลข ตลอดจนเวลาตกฟาก ดังเป็นที่คุ้นตากันในปัจจุบัน ทั้งจากอาจารย์โหรชื่อดังและอีกหลายๆคนจากหลากหลายแห่ง เพื่อนำมาเป็นหลักในการตั้งชื่อ

นอกจากนี้หลักการตั้งชื่ออีกอย่างมาจากความเชื่อต่อๆกันมา  และยังรวมถึงบางครอบครัวอาจให้พระสงฆ์ตั้งชื่อให้ลูกน้อย  เพื่อจะได้มีความหมายที่ดี  ตลอดจนให้ลูกน้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี  ไม่เจ็บไม่ป่วย  สุขภาพร่างกายแข็งแรง  นำมาซึ่งความสบายใจของครอบครัว  ทั้งนี้ในการตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่นั้น  เพื่อให้เกิดความมั่นใจ  พ่อแม่บางคนจึงทำพิธีต่างๆตามลักษณะของทารกแรกเกิดก่อนการตั้งชื่อด้วย  เพื่อให้เด็กนั้นสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจ  ความคิด  และ  สติปัญญา  นำมาซึ่งการมีพัฒนาการที่สมวัย    ไม่ว่าจะเป็น   ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของลูกน้อยที่ดูเข้าที  โดยการตั้งชื่อเป็นตัวกำหนดบทบาทของเด็กแต่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ  ซึ่งต้องใช้หลายส่วนประกอบกันเท่านั้น

เห็นได้ว่าการ  ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด   นั้นอาจเป็นตัวกำหนดลักษณะนิสัยของเด็กอีกทางหนึ่ง  นอกจากการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน  รวมถึงการ  ตั้งชื่อมงคล  ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายดี  ซึ่งจะนำความภาคภูมิใจมายังเด็ก  เพราะการตั้งชื่อลูก    ต้องมีความใส่ใจและเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องความหมายตลอดจนหลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  ทั้งยังต้องเลือกชื่อที่มีความเหมาะสมกับแต่ละเพศของลูกด้วย  เพื่อให้เห็นการแยกกันออย่างชัดเจน  ระหว่างชื่อของเด็กชายหญิง  การตั้งชื่อตามวันเกิด  ในปัจจุบันถือเป็นศาสตร์และศิลป์อีกประการหนึ่ง  จึงอาจกล่าวได้ว่าการตั้งชื่อแต่ละชื่อนั้นมีความสำคัญมากเพราะต้องคัดเลือกชื่อที่ดีที่สุด  และต้องให้เหมาะสมกับเด็กไม่ว่าชายหรือหญิง  เพื่อที่จะได้มีชื่อไว้เป็นสัญลักษณ์รวมถึงยังใช้ในการบอกตัวตนของคนคนนั้นได้อีกด้วย   ซึ่งการตั้งชื่อนั้นมีมาอย่างยาวนานและเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีตลอดจนความเชื่อที่งดงาม  พ่อแม่จึงต้องตั้งชื่อให้มีความไพเราะดังแก้วที่ดังกังวาน  พร้อมให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียกขานเอ่ยนามลูกได้อย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *