home กิจกรรมเพื่อสังคม สตาร์มาร์ค จับมือ แสนสิริและพลัสพร็อพเพอร์ตี้ ร่วมงานวิ่งการกุศล “RUN 4 U ครั้งที่ 3” วิ่งนี้เพื่อน้อง

สตาร์มาร์ค จับมือ แสนสิริและพลัสพร็อพเพอร์ตี้ ร่วมงานวิ่งการกุศล “RUN 4 U ครั้งที่ 3” วิ่งนี้เพื่อน้อง

สตาร์มาร์ค จับมือ แสนสิริและพลัสพร็อพเพอร์ตี้ ร่วมงานวิ่งการกุศล “RUN 4 U ครั้งที่ 3″ วิ่งนี้เพื่อน้อง

นายกานต์ จันทร์ประกอบ (ที่ 3 ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานโครงการ บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบชุดครัวและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งคุณภาพเพื่อการพักอาศัยครบวงจร มายาวนานกว่า 37 ปี นำทีมร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศล “RUN 4 U ครั้งที่ 3” วิ่งนี้เพื่อน้อง จัดโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในประเทศไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุขในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านมูลนิธิเสริมกล้า ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ เมื่อเร็วๆ นี้