สาเหตุที่คุณควรเลือกซื้อประกันจาก DriveDee เพราะอะไร มาดูกัน

ประเภทของประกันรถยนต์ที่คุณสามารถเห็นได้ทั่ว ๆ ไปนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทหลักได้แก่ ประกันรถยนต์ชั้น 1 , ชั้น 2 และชั้นที่ 3 ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของการคุ้มครอง ซึ่งหากคุณเป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบ่อย ๆ และเพิ่งถอยรถยนต์คันโปรดมาได้ไม่นานละก็ แนะนำเลยว่าอย่างไรก็ควรทำประกันชั้น 1 ไว้เท่านั้น ส่วนสาเหตุที่คุณควรเลือกซื้อประกันชั้น 1 กับ Drivedee จะเป็นอะไร มาดูกัน

เพราะประกันชั้น 1 มีความคุ้มครองเรียกว่ารอบด้านดังต่อไปนี้

  1. เมื่อยังไม่รู้ซื้อ ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ให้เลือกไดรฟ์ดีก็เพราะประกันชั้น 1 เจ้านี้จะรับผิดชอบครอบคลุมกรณีที่รถยนต์เสียหาย ไม่ว่าความเสียหายจากอุบัติเหตุ แบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม รวมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกอื่น ๆ ด้วย
  2. เพราะประกันรถยนต์ชั้น 1 จะรับผิดชอบและครอบคลุมบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกาย ของบุคคลภายนอกในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นเพราะประกันชั้น 1 ของ บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด ยังต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย
  3. เพราะประกันรถชั้น 1 ไดรฟ์ดีจะผิดชอบเมื่อรถสูญหายไม่ว่าจะในกรณี ลักทรัพย์ , ชิงทรัพย์ , ปล้นทรัพย์ , ยักยอกทรัพย์ โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อรถยนต์สูญหาย โดยรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการสูญหายทั้งคันหรือสูญหายบางส่วน รวมทั้งครอบคลุมการถูกไฟไหม้ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวเองหรือไหม้จากสาเหตุอื่น
  4. ประกันรถยนต์ชั้น 1 ใน บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด ที่จะตอบโจทย์ได้ว่าคุณควรจะซื้อ ประกันรถยนต์ของอะไรดี นั้นยังต้องมีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วยทั้ง
  • ประกันตัวผู้ขับขี่ โดยจะเป็นการประกันคนขับขี่ไม่กับทั้งตัวผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นซึ่งขับขี่รถยนต์คันที่ทำประกัน ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในประกันชั้น 1 ไดรฟ์ดี ทีนี้คงรู้แล้วสินะว่าทำไมต้องไดรฟ์ดีเมื่อไม่รู้จะ ซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดี
  • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยบริษัทจะชดใช้สินไหมทดแทนเมื่อเกิดความสูญเสียโดยอุบัติเหตุทั้ง เสียชีวิต , เสียมือ เท้า สายตา , ทุพลภาพ
  • ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล คือเมื่อการประสบเหตุเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน คนประสบเหตุที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สามารถใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด รวมทั้งค่าบริการทางแพทย์อื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปทั้งหมดในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเหตุประกันรถหาย รถไฟไหม้ หรือการรับผิดชอบผู้อื่นในเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ในประกันชั้น 1 จากไดร์ฟดีที่สำคัญยังมีบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการจ่ายเบี้ยให้กับผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาที่ www.drivedee.com ได้เลย