✨หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิเทศ@นิด้า เรียนแค่ 1.5 ปี เฉพาะเสาร์อาทิตย์

📍คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท รอบที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ธ.ค. 62 นี้

👉🏻 รายละเอียด http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php

 

📢 ป.โท นิเทศ@นิด้า มีสาขาให้เลือกทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้

🔹 Innovative Marketing and Digital Communication

🔹 Innovative Digital Communication for Creative Industries

🔹 Innovative Communication and Campaign for Social Change