ข้อควรรู้ พัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงวัย

การติดตาม พัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงวัยอย่างสม่ำเสมอนั้นมีความสำคัญและจำเป็นมาก เพราะหากพบความผิดปกติ หรือรู้ว่าลูกมีพัฒนาการด้านใดที่โดดเด่นก็จะเป็นการช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่สามารถเสริมให้ยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย แต่สำหรับคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่แล้ว การติดตามพัฒนาการของลูกน้อยคือสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน จึงมีรายละเอียดที่ขอแนะนำให้สามารถสังเกตพัฒนาการของลูกน้อยตามช่วงวัยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

  1. วัยแรกเกิดถึง 1 เดือน พัฒนาการที่สำคัญของเด็กในช่วงนี้จะเป็นความแข็งแรงของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ไม้ว่าจะเป็นการยกศีรษะด้วยตนเอง หรือหันเปลี่ยนข้างไปมาในขณะที่กำลังนอนคว่ำ การมองตามสิ่งต่าง ๆ จากด้านข้างไปถึงระยะกึ่งกลางลำตัว ความสามารถในการได้ยินเสียง มีปฏิกิริยาโต้ตอบหากได้ยินเสียงพูดคุยในขณะที่รับ ประโยชน์นมแม่ จากทรวงอกของแม่ มีการส่งเสียงอ้อแอ้ได้ หยุดมองหน้าผู้ที่คุยเล่นด้วยอย่างน้อย 1 วินาที
  2. ช่วงวัย 1 เดือน ถึง 2 เดือน เด็ก ๆ จะสามารถยกศีรษะในแนวตั้งได้ประมาณ 45 องศา เมื่อนอนคว่ำ เริ่มมองไกลจากจุดกึ่งกลางลำตัวได้ มีการจับจ้องผู้ที่เข้ามาพูดคุยด้วยนานขึ้นอย่างน้อย 5 วินาที การส่งเสียงเริ่มมีลักษณะเฉพาะอย่าง อู อือ หรืออา ได้ พัฒนาการทางอารมณ์จากการรับสาร MFGM คือ การยิ้มหรือส่งเสียงตอบโต้ได้
  3. ช่วงวัย 3 เดือน ถึง 4 เดือน เป็นช่วงที่นอกจากเด็กจะสามารถยกศีรษะได้ ยังสามารถขยับอกและใช้แขนยันตัวได้ แสดงถึง พัฒนาการเด็ก ที่กล้ามเนื้อและข้อต่อเริ่มแข็งแรงขึ้น ลักษณะการมองตามสิ่งต่าง ๆ กว้างเป็นแนว 180 องศา เด็กสามารถหันตามทิศทางของเสียงได้ถูกต้อง สามารถส่งเสียงที่ระดับสูง ต่ำ ต่างกันเพื่อสื่อความรู้สึกได้ รู้จักการยิ้มทัก
  4. ช่วงวัย 5 เดือน ถึง 6 เดือน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการจากการรับ ประโยชน์นมแม่ เริ่มเด่นชัด ทั้งการใช้ฝ่ามือเพื่อยันตัวขึ้นได้ สามารถยกท้องและหน้าอกขึ้นจากพื้น เอื้อมมือไปหยิบจับและถือสิ่งของด้วยตนเองได้ สามารถแสดงความสนใจเมื่อมีคนคุยด้วย ส่งเสียงเลียนแบบได้ คล้ายคำพูดของพ่อและแม่

เมื่อทราบลักษณะของพัฒนาการที่เด่นชัดในช่วงวัยต่าง ๆ ของลูกน้อยเช่นนี้แล้ว พ่อแม่ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสารอาหารสำคัญอย่าง MFGM คือ สารอาหารที่จำเป็นต้องพัฒนาการระบบสมองและประสาทของเด็กเล็ก และพบได้ทั่วไปในนมแม่ คุณแม่จึงควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงวัยแรกเกิดอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตามว่าลูกมีพัฒนาการด้านใดบกพร่องหรือไม่ เพื่อหาทางแก้ไขหรืออาจปรึกษาแพทย์เพื่อดำเนินการรักษาอย่างเหมาะสม