สิ่งที่คุณแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดคงจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกมีพื้นฐานร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ให้ความสำคัญเริ่มจากการพัฒนาอวัยวะที่เติบโตเร็วที่สุดในร่างกายอย่างสมองนั่นเอง

พัฒนาการของเด็กทารกขึ้นอยู่กับการพัฒนาสมองเป็นสำคัญ สมองเป็นอวัยวะที่ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ความสามารถทางด้านสติปัญญา และการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ช่วงตั้งครรภ์ถึงอายุ 3 ปีแรก สมองเด็กทารกจะพัฒนามากที่สุดถึง 80% ช่วงนี้จึงเป็นช่วงสำคัญอย่างมากต่อ พัฒนาการเด็ก ทารก สมองมีการสร้างเซลล์ประสาทนับล้าน ๆ เซลล์เชื่อมต่อกัน ยิ่งมีการสร้างเซลล์จำนวนมากเท่าไร ก็ยิ่งมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญามากขึ้นเท่านั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาการคือการได้รับสารอาหารที่จำเป็นที่อยู่ในนมแม่ ซึ่ง ประโยชน์นมแม่ นั้น อุดมไปด้วยสารอาหารจำเป็นสำหรับทารกถึง 200 ชนิดหนึ่งในนั้นคือ MFGM

Milk Fat Globule Membrane หรือ MFGM คือ เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนมแม่ ประกอบไปด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด ทำหน้าที่ช่วยสร้างเยื่อไมอีลิน (Myelin Sheath) ซึ่งเป็นปลอกไขมันหุ้มเซลล์ประสาท ทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าช่วยให้กระแสประสาทเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ MFGM คือ มีบทบาทช่วยเชื่อมต่อเซลล์แต่ละเซลล์ในสมองอีกด้วย สถาบัน Institute of Health & Biomedical Innovation for Children’s Research Centre ประเทศออสเตรเลีย ได้ทำการศึกษาวิจัยและพบว่า เด็กที่ดื่มนมที่มีทั้ง MFGM และ DHA ร่วมกัน จะมีการเชื่อมต่อเซลล์สมองเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และมีพัฒนาการสมองใกล้เคียงเด็กที่ดื่มนมแม่ ยิ่งเซลล์สมองเชื่อมต่อและกันได้มากและกระแสประสาทเคลื่อนที่ได้เร็วมากเท่าไหร่ ก็ก็ยิ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการเด็ก ทารกมากเท่านั้น

นอกจากช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองแล้ว รายงานการวิจัยยังพบว่า MFGM มีส่วนช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เช่น อารมณ์ดี มีสมาธิจดจ่อ ไม่ก้าวร้าว ซึ่งเกิดความมั่นคงทางอารมณ์ภายใน คงไม่ดีแน่หากลูกน้อยร้องไห้เอาแต่ใจตลอดเวลา นอกจากฝึกให้เด็กมีความมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว MFGM ในนมแม่ยังมีส่วนช่วยให้เด็กน้อยอารมณ์ดี สามารถแสดงออกทางอารมณ์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทารก องค์การอนามัยโลก (WHO) และยูนิเซฟจึงแนะนำให้แม่ให้นมลูกเป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังคลอด ส่วนคุณแม่บางท่านอาจมีน้ำนมไม่เพียงพอ ควรศึกษาเทคนิควิธีหรือปรึกษาขอคำแนะนำจากแพทย์ เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะให้สิ่งที่ดีและมีคุณค่าต่อลูกน้อย ซึ่งไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้หากผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้ว การให้นมแม่จึงเป็นก้าวแรกของการเตรียมพร้อมให้ลูกน้อยเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุขตลอดชีวิตของเขา