จีเอ็ม ขยายการลงทุนรับพนักงานเพิ่มเกือบ 100 อัตรา

จีเอ็ม ประเทศไทย ประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายอัตรา รองรับการลงทุนเพิ่มกว่า 2,000 ล้านบาท ตอบสนองความต้องการทิ่เพิ่มขึ้นของรถยนต์เชฟโรเลตและแบรนด์อื่นๆ ของจีเอ็ม ทั้งในประเทศและทั่วโลก
          บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยัง 100 กว่าประเทศทั่วโลก ได้เปิดรับสมัครงานโดยตรง (Walk-in Interview) เกือบ 100 อัตรา เพื่อรองรับการขยายการผลิตรถยนต์เชฟโรเลตและรถยนต์ในแบรนด์ต่างๆ ของ จีเอ็ม และตอบสนองการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค โดยได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้
          บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา และได้สร้างศูนย์การผลิตรถยนต์ขึ้นที่จังหวัดระยองในปี 2539 ด้วยเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังได้ขยายศูนย์การผลิตรถยนต์ที่จังหวัดระยอง ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการรถยนต์เชฟโรเลตและรถยนต์แบรนด์ต่างๆ ของจีเอ็ม ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากผู้บริโภคชาวไทย และการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและประเทศอื่นๆ อีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการลงทุนของจีเอ็มยังถือเป็นการสร้างงานอีกทางหนึ่งด้วย
          อาภรณ์ สุจิตจร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จีเอ็ม ได้เปิดรับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการเพิ่มเป็นจำนวนมาก ในทุกสายงาน อาทิ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายวางแผนการผลิตและฝ่ายวิศวกรรม รองรับการขยายการลงทุนเพิ่มของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครงานแบบ Walk-in Interview เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางานและอยากจะเติบโตไปพร้อมกับเรา ได้เข้ามาสมัครงานด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้สมัครและบริษัทฯ ด้วย”  รถกระบะใหม่
          สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับ จีเอ็ม สามารถส่งจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวไปได้ที่ ศูนย์ประเมินผล บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด เลขที่ 111/1 หมู่ 4 อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง 21140 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3895-4999 ต่อ 7308, 7311, 7312, 7083 โทรสาร 0-3895-4840 หรือ [email protected]
บรรยายภาพ:
อลัน ทิมลิน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สัมภาษณ์ผู้สมัคร ในงาน Walk-in interview ที่จีเอ็มเปิดรับพนักงานระดับปฏิบัติการกว่า 100 อัตรา โดยมีผู้ให้ความสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้
          บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขยายการลงทุน เปิดรับสมัครพนักงานเกือบ 100 อัตรา ในงาน Walk-in Interview โดยมีผู้ให้ความสนใจมาสมัคร พร้อมรับการสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก