กัลฟ์ ลงนามกับกฟผ. สร้างโรงไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์ ในวงเงินสูง 400 ล้านบาท ย้ำ มั่นใจผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามแผน

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ในการบริหารของคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) เปิดเผยว่า ได้ลงนามกับนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ในสัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม(ภาคสนาม) เพื่อให้ กฟผ. เข้ามาดูแลงานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,000 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 400 ล้านบาท เนื่องจาก กฟผ.มีความเชี่ยวชาญโดยตรงอย่างฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ การที่ได้ร่วมงานกับ กฟผ.ทำให้มั่นใจได้ว่างานก่อสร้างจะเสร็จตามกำหนด และได้โรงไฟฟ้ามีคุณภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กัลฟ์วางไว้

โดยผู้ว่าฯ กฟผ. ได้เปิดเผยว่า เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตเพิ่มขึ้น จากนโยบายของภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กฟผ.หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการอื่นๆกับกัลฟ์อีกในอนาคต