ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF สารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) ประกาศการร่วมลงทุนกับทีทีซี กรุ๊ป ประเทศเวียดนาม มีการเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดเต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งทางกัลฟ์ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามนาน 20 ปี โดยก่อนหน้านี้มีการได้จ่ายไฟเข้าระบบของการไฟฟ้าเวียดนามไปแล้วในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา ตามที่รัฐบาลเวียดนามต้องการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และตั้งเป้าหมายให้พลังงานทดแทนเป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2563

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม ซึ่งกัลฟ์ได้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท Gulf International Holding Pte. Ltd คิดเป็นสัดส่วน 49% และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ที่ได้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท Gulf International Holding Pte. Ltd (GIH) เช่นกัน คิดเป็นสัดส่วน 90% ร่วมกับบริษัท Than Thanh Cong Group ภายใต้ทีทีซี กรุ๊ป โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์

 

โดยเว็บไซต์ THE STANDARD ได้ตรวจสอบราคาหุ้นของ GULF จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเช้าวันที่ 25 มิ.ย. อยู่ที่ 118.50 บาทต่อหุ้น ปรับเพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 1.28% โดยหุ้น GULF ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมา จากราคา 62 บาทต่อหุ้นในเดือนมิถุนายน 2561 เป็น 78 บาทต่อหุ้นในเดือนตุลาคม ก่อนทะยานทะลุ 104 บาทในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา และเพิ่มต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยไตรมาส 1/2562 ที่ผ่านมา GULF รายงานจำนวนสินทรัพย์รวมกว่า 1.3 แสนล้านบาท รายได้รวม 7.8 พันล้านบาท กำไรสุทธิราว 1.3 พันล้านบาท และมีอัตราส่วนต่อกำไร (P/E) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สูงถึง 95.52