ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

 

เว็บไซต์ presstoday.news เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่เว็บไซต์เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ presstoday.news

คลิกเพื่ออ่าน ข้อตกลงในการใช้บริการ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

กฎการฝากข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ผู้ใช้บริการต้องลงข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นความจริง มีแหล่งที่มาชัดเจนและถูกต้อง
 2. ห้ามลงข่าวที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงข้อความอันเป็นเท็จ หรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
 3. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการทำผิดกฎการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี เว็บไซต์ Presstoday ขอสงวนสิทธิ์ลบข่าวประชาสัมพันธ์ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ทั้งนี้หากพบว่าเนื้อหาประชาสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บุคคลอื่นบุคคลใด ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของประกาศนั้นจะต้องรับผิดชอบและ/หรือชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 5. ห้ามลงข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมทุกชนิด สินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่หน่วยงานรัฐห้ามจำหน่าย ยาและอาหารเสริม ที่ไม่เลขอย. กำกับ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาต การซื้อ-ขายบริการทางเพศ หรือสื่อยั่วยุ โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต การพนัน ขายตรง แชร์ลูกโซ่ ฯลฯ
 6. เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานบริการนี้จะใช้บังคับและตีความกฎหมายไทย จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

 

วิธีสมัครสมาชิกเพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

 1. คลิก เข้าสู่ระบบ/เข้าร่วม ด้านขวาบนของเว็บไซต์
 2. เลือก CREATE AN ACCOUNT แล้วใส่อีเมล และชื่อผู้ใช้ของคุณ
 3. เมื่อแอดมินอนุมัติการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะส่งอีเมลให้คุณ (อีเมลอาจอยู่ในโฟลเดอร์ถังขยะ หรือสแปม)
 4. คลิกลิงก์ในอีเมลยืนยัน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านที่ต้องการ และ Log in เข้าใช้งาน

 

คำแนะนำในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

 1. รูปภาพ
  • ทุกข่าวและบทความจำเป็นต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 2 รูป ประกอบด้วยรูปประจำเรื่อง (Featured image) 1 รูป และภาพในเนื้อหา 1 รูป
  • ใส่รูปประจำเรื่อง (Featured image) ทุกครั้ง
  • รูปแต่ละรูปควรมีขนาดไม่เกิน 1 MB ควรบีบอัดรูปก่อนทุกครั้ง
  • รูปภาพควรมีสัดส่วน 16:10 (สามารถปรับสัดส่วนได้ที่ : https://croppola.com/)
 2. หัวข้อ
  • ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
 3. หมวดหมู่
  • เลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมกับข่าว และไม่ควรเกิน 3 หมวด
  • ไม่แนะนำให้เลือกหมวด Uncategorized
 4. การอนุมัติข่าวประชาสัมพันธ์
  • แอดมินจะตรวจสอบและอนุมัติการลงข่าวภายใน 7 วันทำการ

**หากไม่ทำตามคำแนะนำนี้ อาจทำให้แอดมินไม่อนุมัติการลงข่าว

 

ขั้นตอนฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

 1. สมัครสมาชิก และรออีเมลยืนยัน
 2. หลังจากเข้าสู่ระบุบ คลิกปุ่ม ‘สร้างใหม่’ ตรงมุมซ้ายบนของหน้าจอ แล้วเลือก ‘เรื่อง’

ขั้นตอนลงข่าวที่ 1

 1. ใส่รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ตามรูป

ขั้นตอนลงข่าวที่ 2

 1. สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่ลงไปแล้ว โดยคลิกปุ่ม ‘เรื่องทั้งหมด’

 ขั้นตอนลงข่าวที่ 4

5. สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ที่ลงไปแล้ว สามารถแก้ไขหรือลบได้ โดยติ๊กเครื่องหมายถูก ด้านหน้าหัวข่าว หลังจากนั้น เมนูจัดการโพสต์ จะปรากฏ ดังรูป

 1.  ขั้นตอนการลงข่าวที่ 4