นักศึกษา 6 สถาบันผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พร้อมร่วมกิจกรรมไอเดียแคมป์ในโครงการ IDC 2019

นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร(ประเทศไทย) จำกัดและนางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมไอเดียแคมป์ ในโครงการCovestro Innovation Design Contest 2019การประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ6 ทีมสุดท้าย จาก 6 สถาบันการศึกษาเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและนวัตกรรม ต่อยอดสู่การพัฒนาผลงานได้จริงแบบมืออาชีพ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้